jump to navigation

మాటల మూటలు అక్టోబర్ 20, 2006

Posted by కిష్టయ్య in తెలుగు పదాలు.
1 comment so far

సమయం: సాయంత్రం నాలుగు గంటలు.

ఈరోజు బేరాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. పని కూడా అంతగా లేదు. కప్పు కాఫీ తాగివద్దామని లేచా. కొట్టుకి తాళం వేసి అయ్యరు హొటలు వైపు నడవడం మొదలు పెట్టాను. బుర్ర నిండా ఏవో ఆలోచనలు. పది నిమిషాలలో హొటలు వచ్చేసింది. అయ్యరు నన్ను చూడగానే నవ్వి, టేబుల్ చూపించాడు. అయ్యరు అసలు పేరు ఎవ్వరికి తెలియదు. ఆయనకి కూడా గుర్తు లేదేమో. కాఫీ ఆర్డర్ ఇచ్చి దిక్కులు చూస్తున్నా ఎవైనా తెలిసిన మొహాలు కనపడుతాయేమొ అని. జనాలు తక్కువగానే ఉన్నారు. ఇంతలో కాఫీ వచ్చింది. ఆ సువాసనకే ప్రాణం లేచొచ్చినట్టయ్యింది. మళ్ళీ చుట్టూ చూసా. ఒక వైపు కొంత మంది జూనియర్ కాలేజీ కుర్రాళ్ళు అనుకుంటా. పది మంది ఉంటారు. కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. “ఎరా ఎలా రాశావు ఫిజిక్స్ పేపర్.”“సార్ కి నా మొహం చూడగానే తెలిసిపోయినట్టుంది రా నేను ఏమీ చదవలేదని.”

“చదివినా చదవకపోయినా ఒకేలాగ ఉంటుంది లేరా నీ మొహం.”

“ఎమో రా. నా మీదే ఫిక్స్ చెసేసాడు రెండు కళ్ళూ. అస్సలు రాయలేక పోయా.”

“first year లోనే ఇలా అంటే, second year ఏమి చేస్తావు, EAMCET కి ఎలా prepare అవుతావు.”

ఇంకొకడు వచ్చాడు. “Hi రా”.

“ఏమిట్రా ఇంత లేట్. ఫిజిక్స్ exam లో పేపర్లు మీద పేపర్లు రాసేసావా ఏమిటి. సరిగ్గా చూసావో లేదో ఆయన ఇచ్చినవన్నీ ప్రొబ్లెమ్స్.”

“ఒకే step ని రెండేసి మూడేసి సార్లు రాసుంటాడు రా.”

నాకు నవ్వు వచ్చింది. పేపర్లు మీద పేపర్లు అని వింటే నాకు నా classmate ఒకడు గుర్తుకొచ్చాడు. వాడు రాసిన పేపర్లు కానీ అమ్మితే ఒక గ్రంధాలయాన్నే కొనచ్చు అని హేళన చేసేవాళ్ళం.

కాఫి పని చెయ్యడం మొదలు పెట్టింది. ఈ కుర్రాళ్ళ మాటలు వింటుంటే ఇంకో ఆలోచన వచ్చింది. వీళ్ళ మాటలలో english పదాలు వినపడ్డాయి. ఎవరైనా english పదాలు వాడినప్పుడు వాటి అర్ధాలు తెలుగులో తెలియక వాడుతారా లేక వారి భావన సులువుగా వ్యక్తపరచ వచ్చు అనే అభిప్రాయంతో నా లెక style కొసమా? నేను ఎందుకు చేస్తాను? ఇలా అలోచిస్తూ బయటకి వచ్చా.

కొట్టు వైపు నడుస్తూ ఇలా అలోచిస్తున్నా. నేను ఐతే భావన సులువుగా వ్యక్తపరచ వచ్చు అనే అభిప్రాయంతో english పదాలను వాడుతాను. కానీ ఈ సమాధానం నాకు అంత తృప్తి నివ్వలేదు. మనకి తెలియకుండానే బోల్డు english పదాలు మన మాటలలో దొర్లుతాయి. అంటే మనము చిన్నప్పటి నుండి ఇలాగే నేర్చుకున్నామా? అంతేగా మరి. ఉదాహరణకి ఈ పదాలను చూడండి. coffee, tea, fan, bulb, TV, radio, switch. ఇవి అన్నీ మనము మన ఇంట్లో వాడే పదాలే. ఆన్ని english పదాలే. దీని బట్టీ చూస్తే, పై ప్రశ్నకి జవాబు – “మనము మనకి తెలియ కుండానే english పదాలను రోజూ వాడుతాము. వీటిని “comfort words” అని అనవచ్చేమో. ఎవరి సౌకర్యం వారిది.” తప్పు పట్టాల్సిన పని లేదేమో. ఇప్పుడు ఈ విశ్లేషణ నాకు నచ్చింది.

కొట్టుకి వచ్చేసా. ఇంతలో మరో సందేహం. మరి మనకి తెలియని english పదాలకి తెలుగు అర్ధాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని. Google ని అడిగా. వెంటనే చెప్పేసింది, ఇక్కడ ఉంది అని.

డా. వేమూరి రావు గారు ఈ నిఘంటువును తయారు చేసారు.

ఈరోజు నేను నేర్చుకున్న తెలుగు పదాలు –

Glossary – అపూర్వ పద సంగ్రహము.

flexibility – వస్యత

చురక: ఈ విదంగా చూస్తే firefox ని ఫైర్ ఫాక్స్ అనే పిలిస్తే బాగుంటుందేమో. 🙂

ఈ చురక ఎవ్వరినీ ఉద్దేసించినది కాదని మనవి.

ప్రకటనలు